ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je to Bluetooth®?

Bluetooth je názov technologického štandardu pre bezdrôtové prenosy, ktorý umožňuje spoluprácu rôznych typov elektronických zariadení prostredníctvom krátkych rádiových vĺn. Vďaka univerzálnosti bezdrôtovej technológie nezdieľajú všetky kompatibilné zariadenia rovnaké profily. Systém Honda handsfree telefón je kompatibilný s telefónmi vybavenými technológiou Bluetooth, ktoré majú hands-free profil. Štandard umožňuje veľkému množstvu zariadení komunikovať navzájom s minimálnymi nárokmi na účasť používateľa.

Ako zistím, že môj telefón bude spolupracovať s Honda handsfree sadou?

Kliknite tu pre zobrazenie zoznamu telefónov ktoré sú vybavené technológiou Bluetooth, a ktoré spolupracujú s Honda handsfree sadou.

Ako nastavím môj telefón, aby spolupracoval s Honda handsfree sadou?

Kliknite na prepojenie Inštrukcie pre spárovanie, aby ste zistili, ako nastaviť (alebo „spárovať“) váš telefón s vaším vozidlom.

Ako prijmem hovor prostredníctvom Honda handsfree sady?

Po dokončení spárovania musí byť váš telefón len vo vozidle a zapnutý. Teraz môžete prijať hovor bez toho, že by ste sa dotkli telefónu.

  1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo „Talk“ na volante. Audiosystém sa automaticky prepne do režimu hands-free. Začnite hovoriť.
  2. Stlačte tlačidlo „Back“ na volante, len čo chcete váš hovor ukončiť.

Ako vytočím číslo a začnem hovor prostredníctvom Honda handsfree sady?

Po dokončení spárovania musí byť váš telefón len vo vozidle a zapnutý. Teraz môžete volať vybrané číslo bez dotyku telefónu.

  1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo „Talk“ na volante. Audiosystém sa automaticky prepne do režimu hands-free.
  2. Vyslovte „call“. Vozidlo sa vás spýta, aké meno a číslo chcete volať.
  3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo „Talk“ na volante a povedzte číslo, ktoré chcete volať. Vozidlo číslo potvrdí a povie, „Say CALL, DIAL, or CONTINUE to add numbers“.
  4. Stlačte a uvoľnite tlačidlo „Talk“ a vyslovte „call“. Váš telefón potom vytočí číslo.
  5. Po ukončení hovoru stlačte tlačidlo „Back“. Audiosystém sa automaticky vráti do predchádzajúceho režimu.

Zdá sa, že batéria v mojom telefóne sa vybíja skôr, keď používam Bluetooth.

Výdrž batérie závisí na mnohých faktoroch, vrátane funkcií a/lebo nastaveniach, ktoré si zvolíte a používate, zahrňujúcich aj Bluetooth. Využívanie funkcie Bluetooth pri niektorých telefónoch môže mať za následok vybitie batérie; preto ak nevyužívate funkciu Bluetooth, vypnite ju, aby ste nevybíjali batériu.

Čo to znamená Zvuk Bluetooth?

Zvuk Bluetooth predstavuje schopnosť prehrávať hudbu bez pomoci kábla vo zvukovom systéme vášho vozidla pomocou zariadenia s funkciou Bluetooth. Najskôr musíte svoje hudobné zariadenie spárovať so systémom Bluetooth Honda Handsfree Telephone, potom môžete prehrávať hudbu vo zvukovom systéme vášho vozidla.

Ako viem, či bude moje zariadenie fungovať?

Zariadenie musí mať profil Bluetooth A2DP a musí byť uvedené ako „Öelge HELISTA, VALI, või numbrite lisamiseks JÄTKA „approved” pre funkciu “Bluetooth Audio” v zozname kompatibilných zariadení.

Môžem používať tlačidlá na stredovom paneli (prehrávanie, pozastavenie, dopredu a preskočenie) na ovládanie môjho zariadenia kompatibilného s funkciou Zvuk Bluetooth?

Zariadenie musí mať profil Bluetooth AVRCP a musí byť uvedené ako „approved” pre funkciu “Bluetooth audio” v zozname kompatibilných zariadení.

Čo stane, ak moje hudobné zariadenie nebude mať potrebné profily Bluetooth? Môžem stále prehrávať hudbu cez zvukový systém vo vozidle?

Ak máte USB konektor pre vaše hudobné zariadenie, môžete pripojiť svoje zariadenie s pomocou USB jednotky.

Aký druh kvality zvuku môžem očakávať od funkcie Zvuk Bluetooth?

Kvalita zvuku hudby sa bude meniť v závislosti od zariadenia, siete a hudobných súborov.